PhDr. Alžběta Malkovská


PhDr. Alžběta Malkovská Praha 6, Překlady a tlumočení francouzština a španělština PhDr. Alžběta Malkovská Praha 6, překlady, tlumočení

Můj hlavní přínos pro vás

Jsem absolventkou Ústavu Translatologie FF UK, jediného pracoviště v ČR, které vzdělává diplomované překladatele a konferenční tlumočníky. Navštěvovala…  

Nabídka tlumočení

Nabízím doprovodné, konsekutivní a simultánní tlumočení (včetně filmů) z a do francouzštiny a španělštiny. Odborné vzdělání v oboru, kvalitní…  

Co umím opravdu nejlépe

Nejčastěji překládám dokumenty z oblasti obchodu, společenských věd, umění, medicíny, sportu, kosmetiky, cestovního ruchu a oblasti obecně právní…  

Profesionální překladatelské služby

Nabízím překladatelské služby z a do francouzštiny a španělštiny. Mám zkušenosti jak s objemnými zakázkami, na kterých spolupracuje tým překladatelů…  

Jazyky, které tlumočim

Čeština •  Francouzština •  Španělština

Důvody proč si vybrat mě

  1. Vzdělání v oboru překladatelství-tlumočnictví

  2. Spolehlivost

  3. Flexibilita

Moje jazykové vzdělání

Absolventka Ústavu translatologie FF UK, obor překladatelství-tlumočnictví francouzština a španělština.

ASKOT - Asociace konferenčních tlumočníků JTP - jednota tlumočníků a překladatelů Garantovaný překladatel/firma Překlady a tlumočení
Osobní doporučení

PhDr. Alžběta Malkovská

Na Klášterním 1, Praha 6

Důležité upozornění!

Pozor! Nové telefonní číslo – +420 607 067 748

Reklama:

Jazykové weby